Arrangeras parallellt

Utställarportalens funktioner

Utställarportalen har ett gäng funktioner.

Under personnel lägger du in de personer som ska jobba i montern. Det är viktigt att detta görs innan mässan, så att ni smidigt kan trycka ut utställarbadgen vid ankomst på inflyttningsdagen. Under Guests kan du bjuda in dina befintliga och potentiella kunder till mässan. De besökare som har registrerat sig med er personliga länk samlas här i en lista.